A. Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 7 orang
Perempuan 5 orang
Jumlah 12 orang
B. Berdasarkan Eselon
Eselon III 1 orang
Eselon IV 3 orang
JFT 3 orang
JFU 3 orang
Tenaga Kontrak 1 orang
Tenaga Upahan 1 orang
Jumlah 12 orang
C. Berdasarkan Golongan
Golongan IV 1 orang
Golongan III 8 orang
Golongan II 1 orang
Tenaga Kontrak 1 orang
Tenaga Upahan 1 orang
Jumlah 12 orang
D. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
S.2 –
S.1 / D.IV 10 orang
D. III –
SLTA 2 orang
Jumlah 12 orang

By ppid